TOPLOMJER KLINIČKI

 

 

TOPLOMJER KLINIČKI

Klinički analogni toplomjer. Ne sadrži živu već mješavinu netoksičnih metala galijuma, silicijuma, kalaja.

Proizveden u skladu sa EU direktivama.

KONTAKT INFO

Delta Medical privredno društvo za promet proizvoda i usluga d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Hifzi Bjelevca 138,
71000 Sarajevo, BiH
Telefon: (387) 33 765 300
Fax: (387) 33 765 301

ZDRAVLJE NADMAŠUJE SVA IZVANJSKA DOBRA TAKO ZNATNO DA JE ZDRAV PROSJAK ZAISTA SRETNIJI OD BOLESNA KRALJA

Artur Schopenhauer

Copyright 2014 Delta Medical.