HALER DL-01D ZA BEBE

✓ Zračna komora sa ventilom za olakšavanje udisanja lijekova za astmu, posebno namijenjena za pacijente sa malom snagom udisaja.
✓ Jednostavan za čišćenje
✓ Većina dostupnih lijekova za astmu je odgovarajuća za DL-01D.
✓ Zapremnina komore 175 ml, u skladu sa optimalnim performansama.
✓ Maska za bebe dolazi u pakovanju.

KONTAKT INFO

Delta Medical privredno društvo za promet proizvoda i usluga d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Hifzi Bjelevca 138,
71000 Sarajevo, BiH
Telefon: (387) 33 765 300
Fax: (387) 33 765 301

ZDRAVLJE NADMAŠUJE SVA IZVANJSKA DOBRA TAKO ZNATNO DA JE ZDRAV PROSJAK ZAISTA SRETNIJI OD BOLESNA KRALJA

Artur Schopenhauer

Copyright 2014 Delta Medical.